Харилцагчийн төрөл Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа /Сар/ Зээлийн хүү Үндсэн зээлээс чөлөөлөгдөх хугацаа
Доод Дээд Доод Дээд Доод Дээд
1 Анхан зээлдэгч 500,000 4,000,000 6 36    – 8 0 сар хүртэл
2 Давтан зээлдэгч 500,000 4,000,000 6 36 3 7 0 сар хүртэл

Тавигдах шаардлага:

1.Зээл хүсэгч нь нэг байгууллагаадаа 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан байх;                                                                                                                                                          2.Орлого нь нийгмийн даатгалын шимтгэлээр баталгаажсан байх;
3.Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Бүрдүүлэх материал:

 Анхан зээлдэгч
1.Нэг хувь цээж зураг
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.ТҮЦ машинаас (Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт, Сүүлийн 12 сарын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх лавлагаа, Шүүхийн шийдвэрээр төлбөргүй эсэх лавлагаа)
4.Ажлын газрын тодорхойлолт (Овог нэр, Ажилд орсон огноо, Албан тушаал, Ажилласан жил, Үндсэн цалин, Тодорхойлолтын дугаар, ”ГЭРЭЛТ ИРЭЭДҮЙ ФИНАНС” ББСБ гэж хаягласан байх)

 Дараах материалуудыг бүрдүүлсэн тохиолдолд зээлийн судалгаанд эерэгээр нөлөөлнө
・Гэрлэлтийн лавлагаа
・Эхнэр/нөхрийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх лавлагаа


Давтан зээлдэгч  
1. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх лавлагаа /Сүүлийн 12 сар/
Дараах материалуудыг бүрдүүлсэн тохиолдолд зээлийн судалгаанд эерэгээр нөлөөлнө
・Гэрлэлтийн лавлагаа
・Эхнэр/нөхрийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх лавлагаа