Манай компани нь Монголын Бизнес Хөгжлийн Нэгдэл ТББ-аас
гурван жилд нэг удаа шинэ бизнес эрхлэгчийн судалгаанд үндэслэн шалгаруулдаг
“МОНГОЛ ЧАНАР” цомоор 2017 онд шалнуулж байсан юм.
Мөн, Гүйцэтгэх захирал Б.Пүрэвбат нь “ХҮНДЭТ МЕНЕЖЕР” тэмдэгээр,
нягтлан бодогч С.Должинсүрэн нь “ШИЛДЭГ САНХҮҮЧ” тэмдэгээр тус тус шагнуулсан байдаг билээ.