1. Эрхэм зорилго:
Бид дэлхийд Монгол улсыг төлөөлж чадахуйц хэмжээний санхүүгийн байгууллага болно.

 

2. Оршин тогтнох үндэс:
Бид үргэлж харилцагч нарт хайрлагдаж, хүндлэгдэх санхүүгийн байгууллага байна.

 

3. Алсын хараа:
Бизнесийн орчны хувьсан өөрчлөлт, шинэчлэлтэнд уян хатан, хурдтайгаар даган өөрчлөгдөж чадахуйц бүтэцийг цогцлоон, олон улсын жишиг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ.

 

4. Үнэт зүйл:
Харилцагч нарт дээд зэргийн санхүүгийн үйлчилгээ болон баяр баясгаланг бэлэглэхэд хүргэдэг зүйл бол харилцагч бүрийн ИНЭЭМСЭГЛЭЛ байдаг.