Манай Байгууллага нь дараах 2 төрлийн бүтээгдэхүүнийг харилцагч нартаа санал болгож байна.

1. Бичил хэрэглээний Зээл

Энэхүү зээл нь цалингийн тогтмол орлоготой, тогтвор суурьшилтай ажил хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдэд 500,000-4,000,000 төгрөг хүртэлх зээлийг тухайн зээл хүсэгчийн ирээдүйн орлогод үндэслэн 36 сар хүртэлх хугацаатай бодит барьцаагүйгээр олгогддог зээлийн бүтээгдэхүүн юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу!!

2. Эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зээл 

Тухайн бизнесээ 12 сараас доошгүй хугацаанд эрхэлсэн, бизнесийн тогтмол орлоготой хувиараа бизнес эрхлэгч нарт 1,000,000-8,000,000 төгрөг хүртэлх зээлийг бизнесийн ирээдүйн орлого болон эргэлтийн хөрөнгөд үндэслэн 6 сар хүртэлх хугацаатай бодит барьцаагүйгээр олгогддог зээлийн бүтээгдэхүүн юм.. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу!