Харилцагчийн төрөл Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа /Сар/ Зээлийн хүү Үндсэн зээлээс чөлөөлөгдөх хугацаа
Доод Дээд Доод Дээд Доод Дээд
1 Анхан зээлдэгч 1,000,000 5,000,000 1 6    – 8 0 сар хүртэл
2 Давтан зээлдэгч 2,000,000 8,000,000 6 12 5 7 0 сар хүртэл

Тавигдах шаардлага:

1.Бизнесийн үйл ажиллагаагаа нэг байршилд  12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой ажиллуулсан байх  
2.Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
3.Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг байх

Бүрдүүлэх материал:

 Анхан зээлдэгч
1.Нэг хувь цээж зураг/3*4/ 
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.Түрээсийн гэрээ /Үлдэгдэл хугацаа нь 6 сараас доошгүй байх/
4.Шүүхийн шийдвэрээр төлбөргүй эсэх лавлагаа/ТҮЦ машин/
5.Түрээсийн төлбөр төлсөн баримт/Сүүлийн 3 сар/
6.Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт/ТҮЦ машин/
7.Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, гэрээ /Аптек, зоогийн газар, 6 болон 8 нэрийн хүнсний дэлгүүр, ТҮЦ г.м/
8.Орлого баталгаажуулах дансны хуулга/Зээл авах өдрөөс өмнөх 12 сарын хуулгыг сар бүрээр нь салгаж, банкны теллерийн тамга даруулсан байх/ 

9.Үйл ажиллагаа явуулж буй газрын гадаах зураг /Обьектын хаяг орсон байх/

10.Үйл ажиллагаа явуулж буй павилион, лангууны зураг /Тухайн лангуу, павилионы дугаар, борлуулж буй бараа бүтээгдэхүүн, өөрийгөө оруулан авсан байх/

Дараах материалуудыг бүрдүүлсэн тохиолдолд зээлийн судалгаанд эерэгээр нөлөөлнө
・Гэрлэлтийн лавлагаа
・Эхнэр/нөхрийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх лавлагаа

Давтан зээлдэгч
1.Түрээсийн гэрээ /Үлдэгдэл хугацаа нь 6 сараас доошгүй байх/
2.Шүүхийн шийдвэрээр төлбөргүй эсэх лавлагаа/ТҮЦ машин/
3.Түрээсийн төлбөр төлсөн баримт/Сүүлийн 3 сар/
4.Орлого баталгаажуулах дансны хуулга/Сүүлийн 6 сарын хуулгыг сар бүрээр нь салгаж, банкны теллерийн тамга даруулсан байх
Дараах материалуудыг бүрдүүлсэн тохиолдолд зээлийн судалгаанд эерэгээр нөлөөлнө
・Гэрлэлтийн лавлагаа
・Эхнэр/нөхрийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх лавлагаа